Årsmøte 2020 innkalling

Kategorier Årsmøte | 0

Oppdatert 26.05.2020

Vi har besluttet å gjennomføret møte via Skype
For å bli med følger du denne linken

Det vil være åpent for å teste linken og det virtuelle møterommet fra kl 19.30, slik at alle kan være sikre på å komme seg inn.
Om man ikke får kontakt kan man ringe Håvard (95842702) for å finne en løsning.

Oppdatert 10.05.2020

Vi har nå bestemt å avholde årsmøtet 2020 som nettmøte den 27. mai kl 20.00-21.30.
Vi mener dette bør være en enklere løsning som trolig vil kunne gjøre terskelen for deltakelse lavere blandet mange medlemmer, da det er mulig å delta uten å forlate hjemmet med unger som nettopp har sovnet osv.

Det vil komme link til valgt nettløsning for virtuelt-møterom noen dager før møtet. Vi vil også sette opp en egen tid hvor folk kan teste møterommet i god tid før møtet, slik at vi kan sikre oss at ingen ikke får kommet til ordet eller avlagt stemme pga det tekniske rundt dette.

De som skal avlegge stemme må være obs på at man må kunne tilkjennegi seg som medlem i Vestby klatreklubb før de får stemme. Dette kan gjøres enkelt ved at man har fungerende web-kamera slik at man kan kjennes igjen som aktivt medlem, eller at man på et eller annet vis kan fremlegge medlemskort (Dette vil være hvert medlems eget ansvar).

Forslag til behandling må være styret i hende minst en uke før møtet.

Håper vi sees!

Sakslisten for årsmøte 2020

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle innkomne forslag og saker (Forslag til saker må være styret i hende en uke før årsmøtet – 18. mars)
5. Fastsette medlemskontingent.
6. Vedta idrettslagets budsjett.
7. Foreta følgende valg:
– Leder og nestleder
– Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
– To revisorer
– Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
– Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Dette er det viktigste organet for å påvirke klubbens utvikling så vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer for bidra til kubb demokratiet.

Mvh Styret


Årsmøte for Vestby Klatreklubb blir kl 19-21 den 25. mars 2020 i Møterommet på Vestby Arena.

Kjære medlemmer. Vi avlyser det planlagte årsmøtet 25. mars på grunn av korona-situasjonen. Ny dato annonseres her og på facebook sidene våre etter hvert.

I denne vanskelige tiden må vi huske å se lyspunktene. Og ett av dem er at det er vår, flott vær og fullt av fantastiske klatre- og buldrefelt å utforske i den flotte naturen i regionen vår. Vi skal forsøke å få publisert noen førere her for noen av feltene. Ellers er Osloføreren å få kjøpt på nett. Ps: husk smittevern råd også utendørs.

Hilsen styret