Fører for klatrefelt i nærområdet. Vi har også en interaktiv fører for veggen i Vestby arena

Sperrebotn

Dette er nok det største feltet vi har i nærheten. Det er ikke så lenge siden det ble boltet på nytt.

Grevlingen

Dette trenger nok litt pleie. Det kan også være en del mygg her

Gamle såner stasjon

Nytt klatrefelt mellom Son og Vestby ferdig boltet 2012. 
Det er Kristian, Henrik og en del andre velvillige hjelpere som har stått på for å få i gang noe skikkelig klatring for oss. 
Vi håper å få til et opplegg her etterhvert for å kunne utvide tilbudet til våre medlemmer.
Vi retter en stor takk til Norges klatreforbund som har bistått med både bolter og arbeidskraft!

Erikstad

Beskrivelse kommer

Hvitsten

Beskrivelse kommer